Gönderen Konu: ıZMıR MERKEZLı, EGE BÖLGESıNDE ÇALIşAN SEKTÖRDEKı ARKADAşLAR ıÇıN ÖNEMLı DUYURU  (Okunma sayısı 3601 defa)

desperado_007

 • YENİ ÜYE
 • STANDART
 • *
 • İleti: 15
Değerli Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Meslektaşımız;

Gayrimenkul Değerleme Sektöründe Yaşanan Problemlerin Aşılması ıçin Çözüm Yollarının Açılması gündemi üzerinde görüşmek amacıyla değerleme uzmanlarının (lisanslı / lisanssız) katılmasıyla düzenlenecek bir birleşim davetiyesidir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her sektörde yürütülen çalışmaların hedefine ulaşabilmesi, bazı koşulların yerine getirilmesine bağlıdır. Bu koşullardan belki de en önemlisi BıRLıKTE HAREKET ile EKıP ÇALIşMASI yapılmasının gerekliliğidir.

Gayrimenkul Değerleme sektöründe görev yapan, bilgi, beceri ve deneyim birikimlerine sahip kişilerin bir araya gelerek fikir ve iş üretmeleri ancak uygun ortamların oluşturulması ile mümkün olacağı düşüncesinden hareketle “Tanışma ve GAYRıMENKUL DEğERLEME Sektörünü BıRLıKTE Daha Güzele Taşıma Toplantısı – 1” düzenlemeye karar verdik.

Bizler kimiz? Sizler gibi Gayrimenkul Değerlemeye gönül vermiş, ekmeğini bu sektörden kazanan meslektaşlarınızız.

Tapu incelemesi için bankada birlikte sıra beklediğiniz, tapu ve belediye gün ve saatini yakalamak için birlikte koştuğunuz, gündüz yorucu bir temponun ardından farklı rapor formatlarına, zaman ile yarışarak rapor yazdığınız meslektaşlarınızız.

Sektörde benzer problemleri BıRLıKTE yaşıyoruz. Peki problemleri BıRLıKTE neden çözmüyoruz?

Birlikten doğacak güce inanıyoruz ve ilk toplantımız ile koşmak için çıktığımız yolda ilk adımı atıyoruz.

TOPLANTI GÜNDEM MADDELERı

* ızmir başta Ege Bölgesi’nde gayrimenkul değerleme çalışmasında sahada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri 

* Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde Bilgi ve Belge Ediniminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
-ılgili genelge ve protokole aykırı uygulamalar,
-Kattan kata değişen yetki belgesi talepleri,
-ınceleme ücretleri, fotoğraf çekme izni vb.
-"Bugün takyidat, yarın proje incelemesi" uygulaması vb.,
-Saat 15:00 - 16:00 gibi geç saatlerden sonra inceleme izni verilmesi vb.
* Belediyeler, ıl Özel ıdare Müdürlüklerinde vb. Bilgi ve Belge Ediniminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
-Banka yetki belgesi, şirket yetki belgesi, inceleme istem dilekçesi vb.,
-Yüksek ve farklı dosya inceleme harçları,
-Fotoğraf çekme yasağı,
-Haftada tek gün inceleme izni vb.,
-Dosyanın tamamını incelemeye müsaade edilmemesi sorunu vb.

AMAÇ: Yaşanan sorunları tespit etmek

HEDEF: Belirlenen tüm sorunlara akılcı ve uygulanabilir çözüm yolları bularak sorunlar ve çözüm önerilerini öncelikle TDUB yönetimine, sonrasında ilgili kurumlara toplantıya katılan herkesin imzası ile göndermek.

* Yeni SPK Kanunu ve Gayrimenkul Değerleme Sektörüne Yansıması

Değerleme sektöründe yaşadığımız en büyük problemlerin başında rapor ücretlerinin düşük olması gelmektedir. Yaşadığımız dünyada her şeye zam yapılırken, maalesef rapor ücretlerine zam yapılmamakta, aksine anti zam uygulanmaktadır.

350.-TL, 300.-TL derken maalesef hala ortalama 220.-TL bedel ile rapor üretilmektedir.

Yeni kanun ile söz konusu problemin çözüme kavuşmasının önü açılmıştır. (Altta ilgili madde bilgilerinize sunulmuştur.)

(6) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlerin tutarlarına ve sınırlarına ilişkin esaslar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin görüşü alınarak her yıl Kurul tarafından belirlenir. Kurul tarafından belirlenen yıllık asgari ücret tarifesi Resmî Gazete’ de yayımlanır.

Üzerimize düşen görev rapor ücretlerinin günümüz koşulları göz önüne alınarak belirlenmesinde etkin rolü olan TDUB yönetimine gerekli alt yapıyı sunmaktır.

Gözden kaçırılmaması gereken en önemli noktalar belirlenmelidir.
Örneğin; tapu, belediye, yol harcamaları rapor ücretine dahil edilip, rapor ücretinin 300.-TL olması, Gayrimenkul Değerleme Sektörüne yarardan çok zarar verebileceği vb. bilgilerin iletilmesi önem arz etmektedir.

* Değerleme Personeli Özlük Hakları

Yeni kanunlar çerçevesinde her meslek disiplini için minimum maaş bedelleri belirlenmektedir. Bu çerçevede gayrimenkul değerleme uzmanları için minimum maaş bedelinin belirlenmesi gerekmektedir.

*Kurumsal bir kimlik kazanan TDUB yönetimine sesimiz duyurulsun, yeni yönetime ızmir’den aday olunsun

TDUB Seçimli Olağanüstü Genel Kuruluna ızmir’den otobüs kaldırılması ve her üyenin sesinin TDUB’ a taşınması için gerekli çalışmaların yapılması

*Güncel Gelişmeler ve Değerlendirilmesi


ıSTEK:
Belirtilen konularda hazırlıklı gelinmesini rica ederiz. Görüş ve önerileriniz sözcükler ile havada asılı kalmasın, yazı dili kullanılarak ister isimli, ister isimsiz olarak toplantı komisyonuna, toplantı öncesi sunulmasını rica ederiz.

Böylelikle görüş ve önerilerinizin gerçekleşmesine katkıda bulunabilir, sektörümüzü hep birlikte hak ettiği noktaya taşıyabiliriz.

Toplantı sonunda TOPLANTI DEğERLENDıRME FORMU ile eleştiri, görüş ve önerilerinizi de almak istiyoruz.

Söz uçar, yazı kalır…
Toplantı Komisyonu, toplantı ile ilgili notları, hazırlanan yazıları ve toplantı öncesi tarafınızdan sunulan görüş ve önerilerinizi, toplantı sonrası tarafınızdan sunulan toplantı değerlendirme formlarınızı düzenleyerek TDUB yönetimine iletimini sağlayacaktır.

Altta yer alan toplantı davetiyesini tanıdığınız lisanslı / lisanssız değerleme uzmanlarına iletmenizi rica ederiz.

Kayıt altına alınmalı,
Fotoğraf çekilmeli,
Yoklama tutulmalı,


Sadece hafta sonu 2 saatinizi sektörü daha iyiye taşımak için ayırın.Tanışma ve GAYRıMENKUL DEğERLEME Sektörünü
BıRLıKTE Daha Güzele Taşıma Toplantısı – 1
Gayrimenkul Değerleme / Konut Değerleme Uzmanlığı LıSANSI OLAN veya LıSANSI OLMAYAN, gayrimenkul değerleme sektörüne gönül vermiş, çalışan tüm arkadaşları toplantımıza bekliyoruz.
Sektördeki herkes benzer problemlerden dert yakınıyor ancak çözüm önerileri konuşmalarda kalıyor. Emek yoğunluklu sektörde yoğun çalışma temposu içinde daha fazla yok olup gitmeye DUR!
Gündem:
*Yeni SPK Kanunu ve Gayrimenkul Değerleme Sektörüne yansıması
*ızmir başta Ege Bölgesi’nde gayrimenkul değerleme çalışmasında sahada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri 
*Kurumsal bir kimlik kazanan TDUB yönetimine sesimiz duyurulsun, yeni yönetime ızmir’den aday olunsun.
Toplantı Yeri: ıTÜ’lüler Birliği Derneği ızmir şubesi
Adres: Cumhuriyet Bulvarı No:134 Kat:3 Pasaport / ızmir
Tarih: 12.01.2013 – Cumartesi Başlangıç Saati: 14:00 Bitiş Saati: 16:00
Her türlü soru, görüş, öneri, katkı vb. için irtibat numarası: 0545 278 37 42-0545 278 37 43

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği
MADDE 76 – (1) Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip olanlar ile değerleme kuruluşları, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine üye olmak için başvurmak zorundadırlar.
(2) Lisans sahibi, lisans almaya hak kazandığı tarihten itibaren üç ay içinde üyelik için Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdür. Anılan yükümlülüğe uymayanların lisansı Kurulca iptal edilir.
(3) Değerleme kuruluşları, değerleme kuruluşu niteliğini kazandığı andan itibaren üç ay içinde üyelik için Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uyulmaması hâlinde, Kurul, bu kuruluşlar hakkında faaliyetlerinin durdurulması ve yetkilerinin iptali dâhil her türlü tedbiri almaya yetkilidir.
(4) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, eğitim ve sertifika vermek, Birlik üyelerinin dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını ve değerleme standartlarını oluşturmak, haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, kendisine mevzuatla verilen veya Kurulca belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek, ilgili konularda üyeleri temsilen ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak, mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmakla görevli ve yetkilidir.
(5) Konut finansmanı kapsamında yapılan değerlemelere ilişkin bilgilerin, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine iletilmesi zorunludur.
(6) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlerin tutarlarına ve sınırlarına ilişkin esaslar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin görüşü alınarak her yıl Kurul tarafından belirlenir. Kurul tarafından belirlenen yıllık asgari ücret tarifesi Resmî Gazete’de yayımlanır.
(7) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, yapacağı düzenlemelerde ve alacağı kararlarda, bu Kanuna ve ilgili mevzuata uymakla yükümlüdür.
(8) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin temsilcisi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin yönetim kurulunda yer alır.
(9) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, üyeleri, organları ve Statüsü hakkında 75 inci maddedeki hükümler kıyasen uygulanır.
(10) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyeleri, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsüne ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından alınacak kararlara uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uymayan üyelere Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.
(11) Birlik, Kurul tarafından her yıl denetlenir. Birliğin her türlü işlem ve hesaplarının denetimine ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Kurul tarafından bu kapsamda yapılan denetime ilişkin denetim raporunun bir örneği en geç izleyen yılın altıncı ayı sonuna kadar ilgili Bakanlığa gönderilir. ılgili Bakan; Birliğin faaliyetinin kuruluş amacına uygunluğunun sağlanması için Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli tedbirlerin alınmasını isteyebileceği gibi Birliğin her türlü işlem ve hesaplarını denetlemeye de yetkilidir. Birliğin yetkili organlarınca alınan kararlara karşı, kararın ilgiliye tebliğini izleyen on iş günü içinde Kurul nezdinde itiraz edilebilir. ıtiraza ilişkin olarak Kurulca verilecek kararlar kesindir.


A.Mesut TATLIPINAR

 • A.MESUT TATLIPINAR
 • GOLD ÜYE
 • GOLD ÜYE
 • ***
 • İleti: 339
Toplantıyı düzenlenyen ızmirli meslektaşlarımı tebrik eder başarılar dilerim.

Benzer toplantılar vakit geçirilmeden ıstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana v.b illerde de mutlaka yapılmalıdır.  Devlet, elinden geleni yaptı. Değerleme işinin saygın bir meslek olabilmesi için son 2 yılda çok önemli kanunlar çıkardı.  TDUB'a çok önemli yetki ve sorumluklar vererek güçlendirdi. Bundan sonraki iş,  biz meslek mensuplarına kalıyor. Sürekli şikayet etmek hiç soruna çare olmaz! Sorunlar bizim sorunumuz, çözümleri de biz üretmek zorundayız.  Bu yüzden, bu tür toplantılar önemli... Bir kere daha sizlere teşekkür ediyorum.  Katılamadığım için gerçekten üzgünüm.

Sizlerin de belirttiğiniz gibi; uygulamada çok ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Sistemin ana yükü " çözüm ortağı" olarak çalışan değerleme uzmanlarının omuzunda. Ama, çözüm ortaklığının nasıl ve şekilde yapılacağını belirleyen yasal bir mevzuat yok. 

UDES'ten sonra TUGDES'in yayınlanması önemli bir adım olacaktır.  TUGDES'i koordine eden  TDUB Yönetim Kurulu Üyesi sayın Cem GÜRPINAR'dan sözlü olarak aldığım bilgi; 2013 yılı ortalarında yayınlanacağıdır.

Rapor ücretleri elbette önemlidir. Ama, saygın bir topluluk olmak, saygı duyulan bir mesleğin mensubu olmak paradan daha önemlidir. Bizler tüccar değiliz. Yaptığımız iş; hem içeriği hem de doğurduğu hukuki ve iktisadi sonuçlar itibariyle bir kamu görevidir. Bu nedenle; mesleğin ve meslek mensuplarının standartları öncelikli meselemiz olmalıdır. Hayatın her anında, yaptığımız işten ve mesleğimizden gurur duymalıyız.

Bu vesile ile ; Karşıyaka'lı abimiz merhum Erdoğan Çerçi'yi bir kere saygıyla anıyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

Saygılarımla,

A.Mesut Tatlıpınar

Exper

 • GOLD ÜYE
 • GOLD ÜYE
 • ***
 • İleti: 277


Rapor ücretleri elbette önemlidir. Ama, saygın bir topluluk olmak, saygı duyulan bir mesleğin mensubu olmak paradan daha önemlidir. Bizler tüccar değiliz. Yaptığımız iş; hem içeriği hem de doğurduğu hukuki ve iktisadi sonuçlar itibariyle bir kamu görevidir. Bu nedenle; mesleğin ve meslek mensuplarının standartları öncelikli meselemiz olmalıdır. Hayatın her anında, yaptığımız işten ve mesleğimizden gurur duymalıyız.

Bu vesile ile ; Karşıyaka'lı abimiz merhum Erdoğan Çerçi'yi bir kere saygıyla anıyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

Saygılarımla,

A.Mesut Tatlıpınar


Mesut bey meslek saygınlığı para ile gelir. bana asgari ücretli saygın bir meslek gösterirmisiniz? şu anda en saygın meslekler nedir diye sorsam herkez doktoruk, avukatlık , pilotuk gibi dolgun ücretli işleri söyler. Çünkü dolgun ücret nitelikli iş gücünü çeker. Yılda o kadar ekspertiz yapıyoruz. bu işi azcık bilen yada işin içinde bir şekilde bulunmuş kişilerin dediği hep aynı "Allah size sabır versin  3 kuruşa şu işi yapıyorsunuz "  Eğer bir kişi size bu lafı diyorsa sizin mesleğinizin saygınlığı ortadadır.  Tabiki abi nasıl eksper olunur diye soranda çıkıyor bunlar ise genelde alt gelir düzeyine sahip, hayatında 1 defa krediye bulaşmış insanlar. "oh geldin baktın 500 tl indiregandi ne güzel iş" . Meslek saygınlığı, yapılan iş ile gurur duyma, hukuki uygunluk bunların hepsi kazanılan para ile alakalıdır. Memura 3 kuruş maaş verirken devlet rüşvetten geçilmiyordu, şimdi deli gibi zam alınca eski halinden eser kalmadı. Yeni mezun gençler maaş yüzünden memur olmak için deli gibi kpss ye hazırlanıyor. Eskiden memura kız vermezleri şimdi memur olunca neredeyse üsütne para verecekler bunun sebebi nedir ? Cevap basıt kazanılan para.  O yüzden burada polyanacılık oynamaya gerek yok.  Saygılar

A.Mesut TATLIPINAR

 • A.MESUT TATLIPINAR
 • GOLD ÜYE
 • GOLD ÜYE
 • ***
 • İleti: 339
Genç Arkadaşım,

Yaşım ve hayat tecrübem müsait olmasına rağmen; nasihat etmesini sevmem. 

Paranın bir yüzü sıcak öteki  yüzü kirlidir.Paranın kirli yüzünü ilk farkeden insanlardan birisi de; " Para, Lidyalılar tarafından icat edildikten sonra bütün Lidyalı genç kızlar, drahoma biriktirebilmek için kendilerini satmaya başlamışlardır" diyen ıyonlu tarihçi Heredot olmuştur.

Uygarlık tarihi, insanlık değerlerini savunan idealist insanlarla; para için her türlü adiliği yapmaya teşne insanlar arasında geçen bir mücadeleden başka bir şey değildir. Hiç bir insani değere kalben bağlı olmayan aç gözlü insanları, kaç para verirseniz verin doyuramazsınız. ınsan olmak, aynı zamanda yüksek değerlere sahip olabilmektir.

Size küçük bir sır: Çok para kazanmak istiyorsanız, önce bilginiz, beceriniz ve sadakatinizle  fark yaratıp sonra da karakterinizle, hayata karşı duruşunuzla vedavranışlarınızla  bunu hak ettiğinizi topluma göstermelisiniz.  ınsanlar, önce sizin bilginize, tarafsızlığınıza, dürüstlüğünüze ve ahlakınıza güven duymalıdır.

Sokaklar, para için her işi yapmaya teşne  mebzul miktarda  çakalla dolu.  Hayat tarzı olarak çakallığı seçerseniz, hayatınız boyunca size köpek muamelesi yapılır, itilir kakılırsınız. ınsanların gözünde hiç bir değeriniz olmaz.  Sokakta, sizin gibi milyonlarca çakal vardır  nasıl olsa...Ha bir eksik, ha bir fazla...

Cari iktisadi sistem hiç kimseye hak ettiğinden bir kuruş fazla para vermez. Eğer, bir gün niyetimi bozar ben de şirket kurarsam; ben de vermem. Bırakın para vermeyi, paradan başka hiç bir amacı olmayan karakteri bozuk insanları şirketimin kapısından bile geçirmem... Çünkü bilirim ki; bu tür insanlar, er ya da geç şirketlerin de başını belaya sokarlar. Kısaca; cin olmadan adam çarpamazsınız. Sadece adi birer sahtekar ve şarlatan olursunuz.

Aralıksız 6 yıldır bu sektörün içindeyim. Benim de herkes gibi gözlemlerim var. Üstelik, ışletme mastırı yapmış, uzun yıllar büyük şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalışmış, hayat tecrübesi olan bir abiniz olarak söylediğim; önce işimizi düzgün yapalım, namuslu olalım, sonra parayı konuşalım.

Sevgilerimle,

A.Mesut Tatlıpınar

Tunç Demirtaþ

 • YENİ ÜYE
 • GOLD ÜYE
 • *
 • İleti: 128
Forumda benzer bir başlık açıp bizler de görüşlerimizi toplasak iyi olmaz mı? Gerçi 5. Mesajdan sonra birbirimize girerirz :)

creacer

 • GOLD ÜYE
 • ***
 • İleti: 117
Katılıyorum burada yapılan yorumlar sonucunda polemikden başka bişey çıkmıyor. ızmirli arkadaşlarımız en doğru olanı yapıyorlar yüzyüze yapılan toplantı sonucunda ortak karar alıp metnede dökerlerse ki yazdıklarından anlaşılan budur en hayırlı işi yapacaklar. Böyle bir çalışmaya ön ayak olan organize eden emeği gecen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor amaçlarına ulaşmalarını diliyorum...

UZMAN01

 • YENİ ÜYE
 • *
 • İleti: 11
Genç Arkadaşım,

Yaşım ve hayat tecrübem müsait olmasına rağmen; nasihat etmesini sevmem. 

Paranın bir yüzü sıcak öteki  yüzü kirlidir.Paranın kirli yüzünü ilk farkeden insanlardan birisi de; " Para, Lidyalılar tarafından icat edildikten sonra bütün Lidyalı genç kızlar, drahoma biriktirebilmek için kendilerini satmaya başlamışlardır" diyen ıyonlu tarihçi Heredot olmuştur.

Uygarlık tarihi, insanlık değerlerini savunan idealist insanlarla; para için her türlü adiliği yapmaya teşne insanlar arasında geçen bir mücadeleden başka bir şey değildir. Hiç bir insani değere kalben bağlı olmayan aç gözlü insanları, kaç para verirseniz verin doyuramazsınız. ınsan olmak, aynı zamanda yüksek değerlere sahip olabilmektir.

Size küçük bir sır: Çok para kazanmak istiyorsanız, önce bilginiz, beceriniz ve sadakatinizle  fark yaratıp sonra da karakterinizle, hayata karşı duruşunuzla vedavranışlarınızla  bunu hak ettiğinizi topluma göstermelisiniz.  ınsanlar, önce sizin bilginize, tarafsızlığınıza, dürüstlüğünüze ve ahlakınıza güven duymalıdır.

Sokaklar, para için her işi yapmaya teşne  mebzul miktarda  çakalla dolu.  Hayat tarzı olarak çakallığı seçerseniz, hayatınız boyunca size köpek muamelesi yapılır, itilir kakılırsınız. ınsanların gözünde hiç bir değeriniz olmaz.  Sokakta, sizin gibi milyonlarca çakal vardır  nasıl olsa...Ha bir eksik, ha bir fazla...

Cari iktisadi sistem hiç kimseye hak ettiğinden bir kuruş fazla para vermez. Eğer, bir gün niyetimi bozar ben de şirket kurarsam; ben de vermem. Bırakın para vermeyi, paradan başka hiç bir amacı olmayan karakteri bozuk insanları şirketimin kapısından bile geçirmem... Çünkü bilirim ki; bu tür insanlar, er ya da geç şirketlerin de başını belaya sokarlar. Kısaca; cin olmadan adam çarpamazsınız. Sadece adi birer sahtekar ve şarlatan olursunuz.

Aralıksız 6 yıldır bu sektörün içindeyim. Benim de herkes gibi gözlemlerim var. Üstelik, ışletme mastırı yapmış, uzun yıllar büyük şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalışmış, hayat tecrübesi olan bir abiniz olarak söylediğim; önce işimizi düzgün yapalım, namuslu olalım, sonra parayı konuşalım.

Sevgilerimle,

A.Mesut Tatlıpınar

Mesut Bey,

Ne güzel yazmışsınız takdirlerimi sunuyorum. Dediğiniz gibi bu bir iyi-kötü mücadelesi, kıyamete kadar da bu sürecektir. Siz böyle konuşunca aklıma 2012 Mayıs ayında katıldığım TDUB Genel Kurul Toplantısı geldi. Bu fakir sistemdeki sorunların, etik değerlerin tartışılacağı bir toplantı beklerken toplantı sürekli ücretlerden, yani para konusu üzerinden geçti. Tabii ki insanların hakettiği kazançlar konuşulacaktır fakat öncelikli olan iş ahlakıdır. ış ahlakı olmadıktan sonra Mesut Bey'in dediği gibi "hayatımız boyunca bize köpek muamelesi yapıldıktan, itilip kakıldıktan" sonra kazancın hiç bir değeri olmayacaktır. Böyle bir kazançtansa limon satmayı tercih ederim.

Saygılarımla...