Gönderen Konu: VIII 74 mevzuat  (Okunma sayısı 1588 defa)

nell

  • YENİ ÜYE
  • GOLD ÜYE
  • *
  • İleti: 110
VIII 74 mevzuat
« : Ocak 31, 2011, 03:26:37 ÖS »SERı VIII, NO: 34 “SERMAYE PıYASASINDA FAALıYETTE BULUNANLAR ıÇıN LıSANSLAMA VE SıCıL TUTMAYA ıLışKıN ESASLAR HAKKINDA TEBLığ”DE DEğışıKLıK YAPILMASINA ıLışKıN BASIN DUYURUSU

Kurulumuzun Seri: VIII No: 34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar ıçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya ılişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”de değişiklik yapan Seri: VIII, No: 74 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar ıçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya ılişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 29/01/2011 tarihli ve 27830 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Seri: VIII, No: 74 Tebliği ile yapılan değişiklikler sonucunda getirilen yeni düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

1. Yardımcılık Statüsü

Seri: VIII, No: 34 Tebliği’nin 5’inci maddesinde yapılan değişiklik ile anılan maddede sayılan lisans gerektiren görevlerde, lisans sahibi personelin refakatinde çalışmak şartıyla yardımcı statüsünde çalışan kişilere, yardımcılık süresince lisanssız çalışma imkanı tanınmıştır. Yardımcı statüsünde çalışan kişilerin asıl kadrolarına atanabilmeleri için lisans almaları şarttır.

Ancak, yardımcı statüsünde çalışacak personelin bulunduğu birimde yeter sayıda lisanslı personel bulunması ve yardımcılık süresinin makul bir süre ile sınırlı olması gerekmektedir.

2. Sınav Tamamlama Süresi ve Not Silme ışlemleri

01.01.2011 tarihinden sonra lisanslama sınavlarına giren adayların, 3 yıl içerisinde sınavları tamamlayarak lisans belgesi almaya hak kazanmaları gerekmektedir. ılk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihi takip eden yılsonundan itibaren 3 yıl geçtiği halde lisans belgesi almaya hak kazanamayan adayların, üzerinden 2 yıl geçen sınav konularında almış oldukları notlar silinecektir. Bu süreç izleyen yıllarda da devam edecektir.

01.01.2011 tarihinden önce lisanslama sınavlarına girmiş ve henüz bir lisans alma hakkını kazanamamış adaylar için ise, Seri: VIII, No: 34 Tebliği’ne eklenen Geçici 8’inci madde ile bir geçiş süreci öngürülmüştür.

3. Lisans Almak ıçin Başvurmayanların Sınavlarının Geçersiz Sayılması

Lisans belgesi almaya hak kazanan adayların, lisans belgesi almak için 3 yıl içerisinde başvuru yapmamaları halinde, sınavlarının geçersiz sayılmasına ilişkin uygulama sona ermiştir. Bunun yerine lisans belgesi almaya hak kazanan adayların, 2 yıl içerisinde lisans belgelerini almaması halinde, yenileme eğitimlerine katıldıktan sonra lisanslarını alabilecekleri hükmü getirilmiştir.

4. Lisans Yenileme Eğitimleri

Yapılan yeni düzenleme ile lisans yenileme eğitimlerinin başlangıç sürelerinin hesaplanmasında lisans almaya hak kazanılan yılın son günü yerine lisansın alındığı tarih esas alınacaktır. Bu yönteme göre, lisansın alındığı tarihi takip eden 2 ay içerisinde lisans yenileme eğitimlerine katılmak ve lisans yenileme için öngörülen sürenin sona ermesinden en az 2 ay önce, lisans yenilemek için Kurul’a veya Kurul tarafından yetkilendirilecek Kuruluşa başvuruda bulunmak zorunludur.

5. Halen Bir Sermaye Piyasası Kurumunda Çalışan Lisanssız Kişilerin Durumu

Bilindiği üzere Kasım 2010 sınavı sonuçlarının açıklandığı 17.12.2010 tarihi itibariyle geçiş süreci sona ermiştir. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sermaye piyasası kurumlarında lisans gerektiren görev ve kadrolarda, lisansı olmayan kişilerin çalıştırılması ve işe alınması mümkün değildir. Ancak Kurulumuzca halen bir sermaye piyasası kurumunda çalışan ve lisans almak için sınavlara girerek çaba gösteren kişilerin mağdur olmamaları için bir istisna tanınarak geçiş süreci öngörülmüştür.

Buna göre, halen bir sermaye piyasası kurumunda çalışan ancak lisans belgesi bulunmayan kişilerden, 2010 yılında yapılan sınavlardan en az birine katılarak lisans almak için çaba gösteren kişilere, 2011 yılından itibaren yapılacak ilk 3 sınava başvurmak şartıyla üçüncü sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar bulundukları görevde çalışmaya devam etmeleri imkanı tanınmıştır.

Sözkonusu kişilerin, lisans almaya hak kazanıncaya kadar 2011 yılından itibaren açılacak 3 sınavın tamamına başvurmaları zorunludur. şöyle ki, 2011 yılında yapılacak ilk sınavın başvuru tarihleri sona erdiğinde, bu sınava başvurmadığı anlaşılan kişiler, sınav başvuru süresinin bitiş tarihini takip eden ay sonundan itibaren görevlerine devam edemeyeceklerdir. Aynı husus, izleyen ikinci ve üçüncü sınavlar için de geçerli olacaktır. Bu şekilde üçüncü sınav sonucunda başarılı olamayan veya bu 3 sınavdan herhangi birine başvurmayan kişilerin takibi ve lisans gerektirmeyen bir kadroya atanmaları hususu sermaye piyasası kurumlarının yönetim kurullarının sorumluluğundadır.

6. Portföy Yönetim şirketleri Genel Müdürleri

Aracı kurum genel müdürlerinde olduğu gibi, Seri: VIII No:52 Tebliği’nin yürürlüğe girdiği 11/7/2007 tarihi itibariyle, lisansa tabi alanlarda 7 yıl çalıştıktan sonra, portföy yönetim şirketlerinde genel müdür olarak 3 yıl süre ile görev yapmış olanların da Sermaye Piyasası Faaliyetleri ıleri Düzey Lisansını almaya hak kazanacakları hükme bağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.